Tankerne bag Generationernes Hus

Her kan du læse om tankerne bag Generationernes Hus i Herning by.

Titlen "Generationernes Hus" leder tankerne i retning af et byggeri, der understøtter at dem der bor og færdes i det bliver en del af hinandens dagligdag i en eller anden udstrækning.

Byggeriet kan være et bud på, hvordan vi skal bosætte os i fremtiden - hvordan vi bor godt - hvordan vores boligform understøtter og møde de behov, vi har for at hjælpe hinanden på tværs af generationer.

For at blive klogere på, hvad vi her i Herning Kunne ønske os af et sådan byggeri er der planlagt en proces hen over foråret 2020. Resultatet af processen er en vision for et "Generationerne Hus" i Herning.

Processen er tilrettelagt som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen høres.

Målet med processen er at afdække, hvilket byggeri Herning Kommune ønsker sig og hvilken forskel det skal gøre - dels for dets beboere men også for byen og kommunen som helhed. Byggeriet kan tænkes som en løftestang for byudvikling og fællesskab på tværs af generationer.

Visionsprocessen skal handle om indholdet i huset - ikke om hvordan det skal se ud eller hvor det skal ligge. Når vi ved mere om, hvad vi forventer af byggeriet er det nemmere at finde den helt rigtige placering.

Visionen skal efterfølgende skabe retningen for det konkrete projekt vedrørende byggeriet og det liv, som skal leves af de mennesker, som ønsker at være en del af et større fællesskab i Generationernes Hus - med de forpligtelser og gevinster der er knyttet hertil.

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51306531
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.